Avís legal

Identificació de Mobles Llombart S.C.

Mobles Llombart S.C. és una companyia espanyola amb domicili social a Av. Catalunya 12, 17520 Puigcerdà (Girona); N.I.F. J-17550450.

Drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta web són propietat de Mobles Llombart S.C. En cap cas, s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari, implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge de la mateixa. Per tant, es prohibeix suprimir, eludir, adaptar o modificar el “copyright”, la informació continguda en aquest website o el seu disseny.

Així mateix, es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa de l’empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de Mobles Llombart S.C. llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a la nostra empresa per la legislació vigent.

Garanties i responsabilitats

Mobles Llombart S.C. no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i / o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.

L’empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés a la website .

Mobles Llombart S.C. no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència a la web.

Així mateix, l’empresa no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, integritat o actualització de la informació que s’ofereix a la seva pàgina web.

Durada i modificació

Mobles Llombart S.C. es reserva el dret a modificar i / o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.
Acceptació de les condicions generals

L’accés i navegació per la pàgina web de Mobles Llombart S.C. comportarà l’acceptació de les condicions generals establertes en aquest apartat.

Llei aplicable

Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer de la matèria.

Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.